sạc quá lâu từ 30% lên 72% pin mất 2,2h

from app

from app