Đầu tiên nhấn vào nút 3 gạch ở điều hướng nếu bạn đang dùng miui 9 chỉ cần bạn kéo game xuống thì sẽ hiện ra ổ khoá .
còn miui 10 thì bạn nhấn giữ rồi nhấn vào nút khoá