bác chỉ việc khoá game mún chạy ngầm như mình khoá liên quân, thì để cỡ nào cũng ko sợ nó out,  mình để cả tuần nhấp cái vô lại liền, những app hay dùng thì nên khoá còn ít thì khỏi

from app

from app