1733293695 gửi lúc 2017-09-08 19:33:37
mới tham gia nên cần có thời gian tìm hiểu!

Em là người mới