trên giao diện mobile các phần này chưa thể hiện rõ lắm.