#ขอสอบถามไรหน่อยครับ
ต้องโหลดทั้ง2อันเลยใช่ป่ะ ของ 5a
หรื่อว่าโหลดอันเดียวว #ตอนนี้ผมโหลดได้แค่อันเดียว โหลดต่อไม่ได้ละพื้นที่เต็มอะ ช่วยบอดที?