โหลดแล้วมองไม่เห็นไฟล์ในตัวเลือกอัพเดท
ผมใช้Redmi Note 5