น้าตุ่น
ผมอัพแบบ recovery ง่ายครับ

อธิบายวิธิหน่อยครับผมไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยี