Tèo Thèo Lèo
Sạc ntn cũng đc, nhưng tránh vừa sạc vừa xài :3

mình vừa sạc vừa chơi nè