Rảnh lúc nào thì sạc nhé bạn. Giờ điện thoại thông minh rồi ko phải feature phone mà phải ke ké nó đâu bạn