Bạn có thể chỉ cách xóa quảng cáo trên app csn này ko, mỗi khi có phiên bản mới thì nó bắt cập nhật, ko vào dùng được!