ตรงปลดลอก เนื้อหาของคุณ gundum ไม่อัพเดทแล้วนะคร้าบบ