เห็นเขามีวิธีปลดให้เวลาเร็วอยู่นะครับ เห็นเขาบอกให้ใช้2 ไอดี