nthkmf
Chờ vị trí khác. Nhìn dòng cuối là mình rớt bạch bạch ^^

Tốt nghiệp các trường Đại học hàng đầu về chuyên ngành Marketing và truyền thông.