แล้วถ้าmiจากmiทำเหมือนกันไหมคับกรณีเราเปลี่ยนเครื่องใหม่