ชอบส่วนนี้มากสุด Key Point 4: ภาพบุคคล AI
เป็นอะไรที่เจ๋ง สื่อได้ถึงว่า mi ไม่ทอดทิ้งรุ่นเก่าๆ