Khi em thực hiện cuộc gọi bằng red mi note 5! Màn hình điện thoại em bị giật lag không ổn định ? Với em thấy màn hình ở điều kiện bình thường có vẻ nhạt nhòa và khi mình xài ứng dụng ? Mong anh chị giúp !!