uhm. mới thấy họ quá thử chạy xong tự dưng bộ nhớ dư ra thêm 1gb mà ko thâdy thấy dfooir gì cả