Không thể sạc điện thoại nêud như không tắt nguồn hoặc khởi động lại máy. Ai cíu với ạ.