ถ่ายเมื่อเช้าคับ
กล้องเดิม mi5plus
ก้สวยอยู่นะ

from app

from app