ลืมบอกไปว่าที่ Panorama ที่มืดๆหน่อยนั้น อาจเป็นเพราะฟ้ากลังจากฝนตกได้แปปเดัยวบวกกับช่วงเวลาเริ่มเย็นเเล้ว เพื่อนๆท่านไหนถ่ายกลางวันเเสงดีๆอาจจะได้ภาพดีกว่าผมเยอะครับ ^^