Chim Điên
kim loại nguyên khối bạn nhé

A nhớ mặt lưng nhựa mà Chim