note 5 giới thiệu camera AI ầm ầm nhưng giao diện chụp hình lại ko có AI, máy global mà cũng ko có thì pó tay, nổ cho ác vào