Redmi 5 plus mjh thấy hài lòng lắm ..nhưng vẫn hóng em n5 hơn