cam được nâng cấp lên rất ok. hơi thất vọng với pin nhỏ và chưa có NFC