Pin 3080 đủ đáp ứng màn hình sử dụng không vậy ?. Đáng lẻ màn hình lớn pin phải lớn chứ??