เคยอ่านเห็นว่าถ้าขึ้นต้นด้วยเรดมี่ต้องเป็นสมาร์ทโฟนราคาถูกผมทายว่า  5390 บาท