hợp tác cùng phát triển đem lại cho người dùng quá nhiều tiện ích