rom test android O đó chỉ dùng đc chi mixix2s thôi à các bạn?