có anh em nào  mix 2s lên Android p dev chưa nhỉ ? cho xin cái đánh giá :D