nói chung là đừng nghĩ đến note 5 Pro sẽ đỡ rối ,  chỉ là note 5 chính hành và note 5 china xách tay thôi .