rom chính hãng và xách tay có thể dùng chung, nhưng chưa ổn định