Mới Note 5 thôi mà hơi khó khó rồi a nha.  Ấn Độ đặc biệt quá nên tên gọi quá khác