บ้านอยู่แถวซีคอนบางแคค่ะ มีใครแนะนำร้านติดฟิล์มได้บ้าง