Không biết đã cố miui9 stable cho 3s chưa các bác nhỉ?