मूंगफली दी खुशबु ते गुड़ दी मिठास;मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग;दिल ❤दी ख़ुशी ते ‍‍‍अपनया दा प्यार;मुबारक होवे तुहान्नु लोहड़ी दा त्यौहार!हैप्पी लोहड़ी in advance