ผมเห็นมีช็อปหลายสาขาแล้ว แต่ยังไม่ทราบข้อมูลที่อยู่ของสำนักงานใหญ่เลยครับ