ai biết tạo cột sống, wifi vs pin hình trái tim k ạk chỉ e vs