Ae giúp với mh chơi pubg mà từ lúc cập nhật lên 11 cảm biến con quay trong pubg k hoạt động