6249614201
mất luôn k báo j hết à

đúng rồi sạc thì phải canh giờ để rút ra :(( từ lúc lên bản 10.2.3 là mất luôn