Âm thanh khi sạc pin của máy tự nhiên tắt thì làm sao để có lại vậy mọi người