Đã có bản mới rồi.
Mọi người update thử xem


Redmi 4A
Recovery 1457M
http://bigota.d.miui.com/7.6.8/miui_HM4AGlobal_7.6.8_f177c84a8a_6.0.zip
Fastboot 1718M
http://bigota.d.miui.com/7.6.8/rolex_global_images_7.6.8_20170608.0000.00_6.0_global_0f020cf3d4.tgznói chung bản này ko có nhiều sự thay đổi :) ko lên cũng được