6221203126
chà. bác thử với đt khác xem sao. hoặc mang đi bảo hành thôi bác

bạn có biết trung tâm bảo hành ở đâu không bạn? với lại chi phí và thời gian bảo hành ntn bạn nhỉ?