Hiện tại mình dùng máy, connected bluetooth với laptop thì ok!
Nhưng khi mình chơi những game nặng như cf mobile, thì chỉ connected lúc đầu, cứ vào đấu trong trận là loa lại chập chờn lúc được lúc không, lúc thì loa máy tính kêu, lúc thì loa điện thoại kêu.
Bluetooth thì vẫn báo là connected.