Lỗi này ae hay bị ko. Mình bị từ rom gốc lên rom.global mới nhất rất khó chịu. Tăng lên 2db rồi vẫn k ăn thua