Mình vào phần trang thái pin thì thấy ghi như vậy,không biết khi sạc có cần ngắt kết nối ko ạ