Bác nào biết cách xử lý ứng dụng bị đá văng khi đang dùng k ak, e xài 10.3.5.0