Mình thấy rằng xiaomi tương thích tốt với chuột không dây, không biết với bàn phím rời thì sao mình không có nên chưa thử được....
https://m.youtube.com/watch?v=6CfwjVZRGV4&feature=youtu.be

Chỉ cần