S ko thấy bản cập nhật ms z ae
H đag xài 10.3.1 ch đc lên 10.3.3 nx