ลองใช้กับกิจกรรม เล่นกีฬาฟุตบอล
ใน Mi band 4 ไม่มีเลยต้องเลือก walkingส่วนตัว ยังชอบ Verge กับ Feature นี้มากกว่า